Avita Coaching den 18 juli 2018

Jobbcoachning, jobbcoaching

EN PERSONLIG JOBB-/KARRIÄRCOACH

För dig som lämnar din arbetsgivare på grund av arbetsbrist, omorganisation eller av andra orsaker är det oerhört värdefullt att få hjälp av en personlig jobb-/karriärcoach.

AVITA COACHING arbetar främst med jobb/karriärcoaching genom individuella samtal för att kunna möta varje deltagares personliga behov. Som stöd i omställningsprocessen/ karriärutvecklingen kommer även gruppaktiviteter att anordnas genom föreläsningar och workshops i bland annat intervjuträning, hur du skriver CV själv och målbildsträning genom mental träning.

Jag stöttar dig genom hela processen från nuläge till att ta nästa steg i karriären, som kan vara ett nytt arbete, start av egen rörelse eller studier.

Detta kan jag erbjuda dig som din jobb/karriärcoach:

  • Individuell coaching med målet att stödja och främja arbetssökandeprocessen, genom NEWSTARTMETODEN som är en strukturerad tre-stegsmodell som tar dig fram till dina personliga utvecklingsstrategier genom ökad självinsikt, förbättrad kunskap om omvärlden och alternativa utvecklingsvägar samt effektivare målsättning och fokus.
  • Mental träning för att stärka ditt självförtroende/din självkänsla, målbildsträning.
  • Föreläsningar och workshops ibland annat hur du skriver en bra CV och personligt brev, intervjuträning, mental träning -”bli ditt bästa jag”.
  • Kortare samtal och kontakt vid behov mellan coachsamtalen.
  • Uppgifter, övningar och feedback.
  • E-mail kontakt.
  • SMS kontakt.
  • En engagerad och inspirerande coach under hela coachningperioden.

 

Jobbcoaching

Korta fakta
Jobbcoachning

 


© 2018, Avita Coaching